logo_sml                      
     Reedbank Rare Blend " Ruby" har valpar med Inma´s Final Destination " George"
          Båda har utmärkta utställningsmeriter och är friröntgade B och ögon u.a.
             The puppies, 2 males and 4 bitches, were born April 16 and will be ready to go mid June.
                                      

WelcomeHanar/MalesTikar/BitchesValpar/PuppiesRoligt/FunHemma/At homeNFO cats

Puppies 2 weeks

  
Hane1                                                                                          Hane2


  
Tik1                                                                                                     Tik2

  
Tik3                                                                                                 Tik4


       När valparna flyttar så är de ♥ Registrerade i SKK ♥ Veterinärbesiktigade ♥  Avmaskade ♥ Chipmärkta ♥
Vaccinerade ♥ Försäkrade ♥ Informationsbroschyr från SKK samt Matlista o Goda Råd medföljer liksom en "snuttefilt" ♥
♥ Jag har valpträffar o finns för er även framöver ♥